? ׿ֻ׬_河南省建筑设计研究院有限公司_河南省工程勘察设计行业协?/title> <meta name="description" content="河南省建筑设计研究院有限公司" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.rrhong.com/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="http://www.rrhong.com/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 设置字体大中?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点设置fontSize属? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 设置字体大中?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文件url jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.rrhong.com/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta name="keywords" content="׿ֻ׬,׿ֻ׬app,׿ֻ׬ȫ" /><meta name="description" content="׿ֻ׬1984ҵڹѧԺ ,2005ͬôѧ˶ʿĿǰ֣нԺԺʡ׿ֻ׬ʦڼ߼ʦһעṹʦ" /></head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101011&InfoID=2463" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACZqj7ZEj/1KzFZyh4zHinxaHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kNxPp8hk61NvQ4aiehNv3Dbm+L8uMrNColMXGsTeSf9OL" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">网站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文件通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系建设</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = -1; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  当前位置?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > 副理事长单位</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">河南省建筑设计研究院有限公司</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源?span id="Lab_Author">本网?/span>     发布时间?span id="Lab_AppearDate">2017/2/21 10:42:08</span>     浏览次数?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p>  </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 25pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">河南省建筑设计研究院有限公司前身<span class="style661"><span style="color: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">为成立于<span lang="EN-US">1953</span>?span lang="EN-US">1</span>月的河南省人民政府建筑工程局设计处,后经河南省城市设计院、河南省革命委员会建委设计院等历史阶段,<st1:chsdate day="25" islunardate="False" isrocdate="False" month="11" w:st="on" year="1978"><span lang="EN-US">1978</span>?span lang="EN-US">11</span>?span lang="EN-US">25</span>?/st1:chsdate>正式定名为河南省建筑设计研究院,是河南省成立最早的国家甲级综合勘察设计单位?span lang="EN-US">2007</span>?span lang="EN-US">6</span>月,公司由事业单位整体改制成为民营科技型企业,注册资本<span lang="EN-US">2000</span>万元?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p class="p0" style="line-height: 25pt; text-indent: 32pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">作为河南省勘察设计的龙头企业,公司于<span lang="EN-US">2002</span>年通过?span lang="EN-US">ISO</span>质量管理体系认证?span lang="EN-US">2008</span>年通过了质量、环境和职业健康安全三标一体化管理体系认证<span lang="EN-US">,2012</span>年通过了高新技术企业认定。公司资质齐全,现拥有建筑工程设计、工程咨询、工程勘察、工程检测、工程监理、工程造价咨询、城市规划编制、市政道路、桥梁、景观、施工图设计文件审查、劳务类(工程钻探)、压力管道设计等资质证书?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 25pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">公司现有?span class="style661"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?span lang="EN-US">768</span>人,专业技术人员占<span lang="EN-US">90%</span>以上</span></span><span class="15"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">,</span></span><span class="style661"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">教授级高级工程师<span lang="EN-US">15</span>人,高级工程?span lang="EN-US">181</span>人,工程?span lang="EN-US">234</span>?span lang="EN-US">,</span>各类执业注册人员<span lang="EN-US">210</span>人,</span></span><span class="15"><span style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">是河南省勘察设计行业人才聚集高地</span></span><span class="style661"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">。其?span lang="EN-US">,1</span>人被授予“突出贡献专家”称号?span lang="EN-US">5</span>人享受国务院特殊津贴?/span></span><span lang="EN-US">1</span>人当?ldquo;当代中国百名建筑?rdquo;?span lang="EN-US">1</span>人获?ldquo;全国五一劳动奖章”?span lang="EN-US" style="color: black">1</span><span style="color: black">人获“当代杰出工程?rdquo;称号?/span><span lang="EN-US">1</span>人获“国家青年建筑?rdquo;称号?span lang="EN-US">6</span>人当?ldquo;河南省工程勘察设计大?rdquo;?span class="style661"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">公司下设综合设计分院、工程勘察分院、建筑创作室、工程咨询管理?/span></span>施工图设计文件审查、工程检测?span class="style661"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt">市政、景观、规划、节能、建筑加固等多个业务部门和分支机构?/span></span>河南省土木建筑学会建筑、结构、热能动力、电气、勘察等专业委员会,河南省勘察设计协会建筑设计专业委员会、河南省制冷学会空调专业委员会、河南省博士后研发基地等多家行业团体也常设我公司?span class="style661"><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="p0" style="line-height: 25pt; text-indent: 32pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span class="15"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">公司重视建筑创作,讲求社会信誉,创作成果遍布全国<span lang="EN-US">26</span>个省市及全球<span lang="EN-US">10</span>余个国家和地区。数百项勘察设计和科研成果获得国家、省(部)级优秀设计、优秀勘察、科技进步奖。涌现出了郑州二七纪念塔、黄河迎宾馆、河南省体育场、河南博物院、河南国际博览中心、北京河南大厦、郑州邮政综合生产楼、河南省政府办公楼、郑州火车站广场、上海影视乐园、河南大学教学组群、南水北调办公楼、建?middot;天筑等一大批精品建筑。其中河南博物院主馆设计,获得了“中国百年经典建筑?rdquo;、国际建筑师协会?span lang="EN-US">20</span>届大?ldquo;当代中国建筑艺术?rdquo;?ldquo;国家设计铜奖”;郑州邮政综合生产楼获得“国家优质工程银奖”?/span></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">郑州火车站广场地下服务中心获?ldquo;国家设计铜奖”;郑州会展宾馆(绿地广场)获?ldquo;国家优秀勘察一等奖”<span class="15"><span style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">。为响应国家号召,打造河南省“校企合作、产学双?rdquo;的良好局面,我公司先后与东南大学建筑学院、河南大学土木建筑学院签订了《产学研合作协议书》?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p class="p0" style="line-height: 25pt; text-indent: 32pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span class="15"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">一流的业绩受到了行业主管单位与社会各界的充分肯定与高度评价。公司先后被住建部等单位授予</span></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">“建设部全国建设工程管理先进单?rdquo;?ldquo;中国勘察设计行业优秀民营设计企业”?ldquo;当代中国建筑设计百家名院”?ldquo;国家创优型企?rdquo;?ldquo;中国勘察设计行业诚信单位”?ldquo;金砖?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">•</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">中国工程勘察设计综合实力百强企业”?ldquo;河南省建筑业骨干企业”等荣誉称号?span class="15"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">2013</span></span><span class="15"><span style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">?span lang="EN-US">12</span>月,</span></span>河南省首家勘察设计行业院士工作站正式落户我公司,该站的成立对提升?span class="15"><span style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">公司建筑创作水准?/span></span>繁荣我公司乃至我省的建筑设计创作发挥了重要启发、引领、带动作用?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="p0" style="line-height: 25pt; text-indent: 32pt; mso-line-height-rule: exactly"> <span style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">前瞻进取创新局,砥砺奋进续辉煌!随着建设中原经济区、郑州航空港经济综合实验区战略的实施,河南必将迎来新一轮建设高潮。重大机遇意味着重大责任,全公司员工?span class="15"><span style="font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-fareast; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-theme-font: minor-fareast">同心协力?/span></span>抢抓机遇,为中原崛起、河南振兴再立新功?span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p> </span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'河南省建筑设计研究院有限公司')">收藏此页</a>】?a href="javascript:doZoom(16)">?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">?/a>】?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】?a href="javascript:window.close()">关闭</a>?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="2463" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最新信?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜索" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下载中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个人求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡建设部"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡建设部执业注册中心"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="河南省住房和城乡建设?></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="河南政务服务?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国建设部</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">建设部执业注册中?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">河南省住房和城乡建设?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省建设执业资格注册中?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">河南政务服务?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡建设委员?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作建设?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">新乡市住房和城乡建设委员?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">洛阳城建信息?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡建设委员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡建设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">济源市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">濮阳市建设网</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开封市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">河南省建设监理协?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">河南省建设工程质量监督检测行业协?/option> <option value="http://www.hnqgw.cn/">河南省墙体材料协?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">河南省房地产业协?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">河南工程建设信息?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">河南省房地产估价师与经纪人协?/option> <option value="http://www.hncen.net/">河南省建设教育协?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">河南省建设科技协会</option> </select> 您是第:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/9.gif'></span>访问? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所?河南省工程勘察设计行业协?br> 备案序号?a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" style="color:white;">豫ICP?6038403?1</a><br> 技术支持:河南智邦科技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(-1, -1);</script></form> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script><div style="text-align:center"></div> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.rrhong.com/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>