ï»? °²×¿ÊÖ»úÍø׬_中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》_河南省工程勘察设计行业协ä¼?/title> <meta name="description" content="中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见ã€? /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="http://www.rrhong.com/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="http://www.rrhong.com/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 设置字体大中å°?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点设置fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 设置字体大中å°?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文件url jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.rrhong.com/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta name="keywords" content="°²×¿ÊÖ»úÍø׬,°²×¿ÊÖ»úÍø׬app,°²×¿ÊÖ»úÍø׬Èí¼þ´óÈ«" /><meta name="description" content="°²×¿ÊÖ»úÍø׬£¬1984Äê±ÏÒµÓÚ¹þ¶û±õ½¨Öþ¹¤³ÌѧԺ ,2005Äê»ñͬ¼Ã´óѧ¹¤³Ì˶ʿ¡£Ä¿Ç°ÈÎÖ£ÖÝÊн¨ÖþÉè¼ÆÔº¸±Ôº³¤£»ºÓÄÏÊ¡°²×¿ÊÖ»úÍø׬´óʦ¡¢½ÌÊÚ¼¶¸ß¼¶¹¤³Ìʦ¡¢¹ú¼ÒÒ»¼¶×¢²á½á¹¹¹¤³Ìʦ" /></head> <body> <form method="post" action="./ShowInfo.aspx?moduleCode=101005&InfoID=4916" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="9F8A42F5" /> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACZXp+z4SiVhS76lAp00k9u1HG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN0Fa+ZxScVhrHxK9hPAW9cgzbcF+qD7zakj6cHMEuNBz" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">网站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文件通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系建设</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = 1; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置ï¼?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > é«˜ç«¯</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见ã€?/span></h1> <div class="from_info"> 消息来源ï¼?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布时间ï¼?span id="Lab_AppearDate">2020/4/10 17:07:57</span>     浏览次数ï¼?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><ul class=" list-paddingleft-2" style="padding: 0px 0px 0px 2.2em; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><li><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">进一步畅通企业、社会组织人员进入党政机关、国有企事业单位渠道ã€?/span></p></li></ul><p><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="padding: 0px 0px 0px 2.2em; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><li><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">完善技术技能评价制度。创新评价标准,以职业能力为核心制定职业标准,进一步打破户籍、地域、身份、档案、人事关系等制约,畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道ã€?/span></p></li></ul><p><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="padding: 0px 0px 0px 2.2em; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><li><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">提升社会数据资源价值。培育数字经济新产业、新业态和新模式,支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景。发挥行业协会商会作用,推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化ã€?/span></p></li></ul><p><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="padding: 0px 0px 0px 2.2em; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><li><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">加强要素价格管理和监督。引导市场主体依法合理行使要素定价自主权,推动政府定价机制由制定具体价格水平向制定定价规则转变ã€?/span></p></li></ul><p><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 18px;">中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见</span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;"> ï¼?020å¹?æœ?0日)</span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">完善要素市场化配置是建设统一开放、竞争有序市场体系的内在要求,是坚持和完善社会主义基本经济制度、加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。为深化要素市场化配置改革,促进要素自主有序流动,提高要素配置效率,进一步激发全社会创造力和市场活力,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,现就构建更加完善的要素市场化配置体制机制提出如下意见ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px; color: rgb(0, 122, 170);">一、总体要求</span></strong></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持新发展理念,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍,扩大要素市场化配置范围,健全要素市场体系,推进要素市场制度建设,实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平,为建设高标准市场体系、推动高质量发展、建设现代化经济体系打下坚实制度基础ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二)基本原则。一是市场决定,有序流动。充分发挥市场配置资源的决定性作用,畅通要素流动渠道,保障不同市场主体平等获取生产要素,推动要素配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。二是健全制度,创新监管。更好发挥政府作用,健全要素市场运行机制,完善政府调节与监管,做到放活与管好有机结合,提升监管和服务能力,引导各类要素协同向先进生产力集聚。三是问题导向,分类施策。针对市场决定要素配置范围有限、要素流动存在体制机制障碍等问题,根据不同要素属性、市场化程度差异和经济社会发展需要,分类完善要素市场化配置体制机制。四是稳中求进,循序渐进。坚持安全可控,从实际出发,尊重客观规律,培育发展新型要素形态,逐步提高要素质量,因地制宜稳步推进要素市场化配置改革ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px; color: rgb(0, 122, 170);">二、推进土地要素市场化配置</span></strong></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(三)建立健全城乡统一的建设用地市场。加快修改完善土地管理法实施条例,完善相关配套制度,制定出台农村集体经营性建设用地入市指导意见。全面推开农村土地征收制度改革,扩大国有土地有偿使用范围。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度。建立公共利益征地的相关制度规定ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(四)深化产业用地市场化配置改革。健全长期租赁、先租后让、弹性年期供应、作价出资(入股)等工业用地市场供应体系。在符合国土空间规划和用途管制要求前提下,调整完善产业用地政策,创新使用方式,推动不同产业用地类型合理转换,探索增加混合产业用地供给ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(五)鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地,研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点,深入推进建设用地整理,完善城乡建设用地增减挂钩政策,为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(六)完善土地管理体制。完善土地利用计划管理,实施年度建设用地总量调控制度,增强土地管理灵活性,推动土地计划指标更加合理化,城乡建设用地指标使用应更多由省级政府负责。在国土空间规划编制、农村房地一体不动产登记基本完成的前提下,建立健全城乡建设用地供应三年滚动计划。探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制。加强土地供应利用统计监测。实施城乡土地统一调查、统一规划、统一整治、统一登记。推动制定不动产登记法ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">三、引导劳动力要素合理畅通有序流åŠ?/span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(七)深化户籍制度改革。推动超大、特大城市调整完善积分落户政策,探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,试行以经常居住地登记户口制度。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制,推动公共资源按常住人口规模配置ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(八)畅通劳动力和人才社会性流动渠道。健全统一规范的人力资源市场体系,加快建立协调衔接的劳动力、人才流动政策体系和交流合作机制。营造公平就业环境,依法纠正身份、性别等就业歧视现象,保障城乡劳动者享有平等就业权利。进一步畅通企业、社会组织人员进入党政机关、国有企事业单位渠道。优化国有企事业单位面向社会选人用人机制,深入推行国有企业分级分类公开招聘。加强就业援助,实施优先扶持和重点帮助。完善人事档案管理服务,加快提升人事档案信息化水平ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(九)完善技术技能评价制度。创新评价标准,以职业能力为核心制定职业标准,进一步打破户籍、地域、身份、档案、人事关系等制约,畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道。加快建立劳动者终身职业技能培训制度。推进社会化职称评审。完善技术工人评价选拔制度。探索实现职业技能等级证书和学历证书互通衔接。加强公共卫生队伍建设,健全执业人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十)加大人才引进力度。畅通海外科学家来华工作通道。在职业资格认定认可、子女教育、商业医疗保险以及在中国境内停留、居留等方面,为外籍高层次人才来华创新创业提供便利ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">四、推进资本要素市场化配置</span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十一)完善股票市场基础制度。制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向,改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。鼓励和引导上市公司现金分红。完善投资者保护制度,推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)市场建设ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十二)加快发展债券市场。稳步扩大债券市场规模,丰富债券市场品种,推进债券市场互联互通。统一公司信用类债券信息披露标准,完善债券违约处置机制。探索对公司信用类债券实行发行注册管理制。加强债券市场评级机构统一准入管理,规范信用评级行业发展ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十三)增加有效金融服务供给。健全多层次资本市场体系。构建多层次、广覆盖、有差异、大中小合理分工的银行机构体系,优化金融资源配置,放宽金融服务业市场准入,推动信用信息深度开发利用,增加服务小微企业和民营企业的金融服务供给。建立县域银行业金融机构服务“三农”的激励约束机制。推进绿色金融创新。完善金融机构市场化法治化退出机制ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十四)主动有序扩大金融业对外开放。稳步推进人民币国际化和人民币资本项目可兑换。逐步推进证券、基金行业对内对外双向开放,有序推进期货市场对外开放。逐步放宽外资金融机构准入条件,推进境内金融机构参与国际金融市场交易ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">五、加快发展技术要素市åœ?/span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十五)健全职务科技成果产权制度。深化科技成果使用权、处置权和收益权改革,开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点。强化知识产权保护和运用,支持重大技术装备、重点新材料等领域的自主知识产权市场化运营ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十六)完善科技创新资源配置方式。改革科研项目立项和组织实施方式,坚持目标引领,强化成果导向,建立健全多元化支持机制。完善专业机构管理项目机制。加强科技成果转化中试基地建设。支持有条件的企业承担国家重大科技项目。建立市场化社会化的科研成果评价制度,修订技术合同认定规则及科技成果登记管理办法。建立健全科技成果常态化路演和科技创新咨询制度ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十七)培育发展技术转移机构和技术经理人。加强国家技术转移区域中心建设。支持科技企业与高校、科研机构合作建立技术研发中心、产业研究院、中试基地等新型研发机构。积极推进科研院所分类改革,加快推进应用技术类科研院所市场化、企业化发展。支持高校、科研机构和科技企业设立技术转移部门。建立国家技术转移人才培养体系,提高技术转移专业服务能力ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十八)促进技术要素与资本要素融合发展。积极探索通过天使投资、创业投资、知识产权证券化、科技保险等方式推动科技成果资本化。鼓励商业银行采用知识产权质押、预期收益质押等融资方式,为促进技术转移转化提供更多金融产品服务ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(十九)支持国际科技创新合作。深化基础研究国际合作,组织实施国际科技创新合作重点专项,探索国际科技创新合作新模式,扩大科技领域对外开放。加大抗病毒药物及疫苗研发国际合作力度。开展创新要素跨境便利流动试点,发展离岸创新创业,探索推动外籍科学家领衔承担政府支持科技项目。发展技术贸易,促进技术进口来源多元化,扩大技术出口ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">六、加快培育数据要素市åœ?/span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十)推进政府数据开放共享。优化经济治理基础数据库,加快推动各地区各部门间数据共享交换,制定出台新一批数据共享责任清单。研究建立促进企业登记、交通运输、气象等公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十一)提升社会数据资源价值。培育数字经济新产业、新业态和新模式,支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景。发挥行业协会商会作用,推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十二)加强数据资源整合和安全保护。探索建立统一规范的数据管理制度,提高数据质量和规范性,丰富数据产品。研究根据数据性质完善产权性质。制定数据隐私保护制度和安全审查制度。推动完善适用于大数据环境下的数据分类分级安全保护制度,加强对政务数据、企业商业秘密和个人数据的保护ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">七、加快要素价格市场化改革</span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十三)完善主要由市场决定要素价格机制。完善城乡基准地价、标定地价的制定与发布制度,逐步形成与市场价格挂钩动态调整机制。健全最低工资标准调整、工资集体协商和企业薪酬调查制度。深化国有企业工资决定机制改革,完善事业单位岗位绩效工资制度。建立公务员和企业相当人员工资水平调查比较制度,落实并完善工资正常调整机制。稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨,提高债券市场定价效率,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,更好发挥国债收益率曲线定价基准作用。增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十四)加强要素价格管理和监督。引导市场主体依法合理行使要素定价自主权,推动政府定价机制由制定具体价格水平向制定定价规则转变。构建要素价格公示和动态监测预警体系,逐步建立要素价格调查和信息发布制度。完善要素市场价格异常波动调节机制。加强要素领域价格反垄断工作,维护要素市场价格秩序ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十五)健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制。着重保护劳动所得,增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬,提高劳动报酬在初次分配中的比重。全面贯彻落实以增加知识价值为导向的收入分配政策,充分尊重科研、技术、管理人才,充分体现技术、知识、管理、数据等要素的价值ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(0, 122, 170);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">八、健全要素市场运行机åˆ?/span></strong></span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十六)健全要素市场化交易平台。拓展公共资源交易平台功能。健全科技成果交易平台,完善技术成果转化公开交易与监管体系。引导培育大数据交易市场,依法合规开展数据交易。支持各类所有制企业参与要素交易平台建设,规范要素交易平台治理,健全要素交易信息披露制度ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十七)完善要素交易规则和服务。研究制定土地、技术市场交易管理制度。建立健全数据产权交易和行业自律机制。推进全流程电子化交易。推进实物资产证券化。鼓励要素交易平台与各类金融机构、中介机构合作,形成涵盖产权界定、价格评估、流转交易、担保、保险等业务的综合服务体系ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十八)提升要素交易监管水平。打破地方保护,加强反垄断和反不正当竞争执法,规范交易行为,健全投诉举报查处机制,防止发生损害国家安全及公共利益的行为。加强信用体系建设,完善失信行为认定、失信联合惩戒、信用修复等机制。健全交易风险防范处置机制ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(二十九)增强要素应急配置能力。把要素的应急管理和配置作为国家应急管理体系建设的重要内容,适应应急物资生产调配和应急管理需要,建立对相关生产要素的紧急调拨、采购等制度,提高应急状态下的要素高效协同配置能力。鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术,在应急管理、疫情防控、资源调配、社会管理等方面更好发挥作用ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px; color: rgb(0, 122, 170);">九、组织保éš?/span></strong></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(三十)加强组织领导。各地区各部门要充分认识完善要素市场化配置的重要性,切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,明确职责分工,完善工作机制,落实工作责任,研究制定出台配套政策措施,确保本意见确定的各项重点任务落到实处ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(三十一)营造良好改革环境。深化“放管服”改革,强化竞争政策基础地位,打破行政性垄断、防止市场垄断,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,进一步减少政府对要素的直接配置。深化国有企业和国有金融机构改革,完善法人治理结构,确保各类所有制企业平等获取要素ã€?/span></section><section style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial, 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;">(三十二)推动改革稳步实施。在维护全国统一大市场的前提下,开展要素市场化配置改革试点示范。及时总结经验,认真研究改革中出现的新情况新问题,对不符合要素市场化配置改革的相关法律法规,要按程序抓紧推动调整完善ã€?/span></section></p><p><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 17px;"><br/></span></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见ã€?)">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">å°?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4916" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最新信æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜索" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下载中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个人求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接ï¼?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡建设部"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡建设部执业注册中心"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="河南省住房和城乡建设åŽ?></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="河南政务服务ç½?></a></li> <li><a href="" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20191231143449856.jpg" title=""></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国建设部</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">建设部执业注册中å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">河南省住房和城乡建设åŽ?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省建设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">河南政务服务ç½?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡建设委员ä¼?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作建设ç½?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">新乡市住房和城乡建设委员ä¼?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">洛阳城建信息ç½?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡建设委员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡建设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">济源市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">濮阳市建设网</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开封市住房和城乡建设局</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息ç½?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">河南省建设监理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">河南省建设工程质量监督检测行业协ä¼?/option> <option value="http://www.hnqgw.cn/">河南省墙体材料协ä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">河南省房地产业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">河南工程建设信息ç½?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">河南省房地产估价师与经纪人协ä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">河南省建设教育协ä¼?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">河南省建设科技协会</option> </select> 您是第:<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/9.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/3.gif'><img src='/images/count/8.gif'></span>访问è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?河南省工程勘察设计行业协ä¼?br> 备案序号ï¼?a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:河南智邦科技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(1, 1); SelID=1</script></form> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script><div style="text-align:center"></div> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.rrhong.com/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>